DIENSTVERLENING
PASSEND BIJ UW VvE

Ontzorgen in het dagelijks onderhoud van uw VvE en het verhogen van het woongenot.

SECRETARIEEL BEHEER

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de VvE. De eigenaren samen besluiten over bijvoorbeeld het de kleur van het schilderwerk, onderhoudwerkzaamheden aan het gebouw of het plaatsen van zonwering bij een individuele eigenaar. Om de juiste juridische weg te bewandelen en de reglementen aan te houden verzorgen wij voor u het proces voor het houden van een Algemene Ledenvergadering tot in de puntjes.

TAKEN SECRETARIEEL BEHEER

Algemene Ledenvergadering (ALV)
 • Het organiseren van de Algemene Ledenvergadering
 • Het voorbespreken van de Algemene Ledenvergadering
 • Het tijdig uitnodigen van de eigenaren voor de Algemene Ledenvergadering
 • Het verzorgen en opstellen van de agenda en jaarstukken
 • Het voorzitten van de vergadering (op verzoek)
 • Het opmaken van de notulen
 • Het tijdig verzenden van de notulen na de Algemene Ledenvergadering
 • Het opmaken van de actiepunten- en besluitenlijst
 • Het uitvoeren en begeleiden van vergaderbesluiten en actiepunten
 • Het bijwonen en of voorzitten van bestuursvergaderingen en of buitengewone ledenvergaderingen (optie)
Overige werkzaamheden
 • Het adviseren en opstellen/aanpassen van het Huishoudelijk Reglement
 • Het adviseren aan het bestuur van het nemen van maatregelen n.a.v. overtredingen; zorgen dat de reglementen worden nageleefd
 • Het verzorgen van de inschrijving van de bestuursleden bij de Kamer van Koophandel
 • Het inschrijven van bestuursleden bij de bank als medegevolmachtigde op de spaarrekening (BRL Richtlijn SKW ‘beheer van de spaarfondsen’)
 • Het archiveren van de administratie van de VvE

SNEL NAAR

Administratief beheer

Financieel beheer

Basis onderhoud & Communicatie

Extra diensten

WIJ VINDEN BELANGRIJK

Pro-actief VvE Beheer

Snelle financiële afhandeling

Actief debiteurenbeheer

Directe afhandeling van storingmeldingen

Online inzicht in alle documenten van de VvE

Eerlijkheid en transparant over onze dienstverlening en prijs

Heeft u een klacht of wilt u ons juist een compliment geven?