Een aantal onderdelen van de Tijdelijke wet Covid-19 zijn niet langer van kracht na 1 februari 2023. Dat betekent dat u na die datum niet meer digitaal uw ALV mag houden. De minister bereidt een nieuwe, permanente wet voor.

Tot 1 februari gelden dus nog de huidige vergaderregels. U mag de ALV tot zes maanden uitstellen. Alle belemmeringen die in het splitsingsreglement staan, zijn met deze wet tijdelijk niet van toepassing: de wet gaat vóór de reglementen. Vanaf 1 februari moet u zich weer aan de bepalingen in uw splitsingsreglement houden.

Er komt een nieuwe, permanente wet. Wanneer die van kracht wordt, is nog niet bekend.

Voorwaarden digitaal vergaderen

Voor digitaal vergaderen moet u bij het uitschrijven van de vergadering de oproepingstermijn zoals in het splitsingsreglement is bepaald, in acht nemen.

In de uitnodiging moet u vermelden:

  • dat het bestuur of de voorzitter van de vergadering bepaalt dat leden geen fysieke toegang hebben tot de vergadering, en dat de vergadering langs elektronische weg door leden kan worden gevolgd;
  • dat de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk of elektronisch vragen kunnen stellen over de onderwerpen die in de uitnodiging (de agenda) staan;
  • op welke wijze de leden hun stem kunnen uitbrengen.

Klik hier om te zien welke voorwaarden nog meer gelden bij digitaal vergaderen. Bekijkt u liever een presentatie over digitaal vergaderen? Dat kan! Bekijk hier de presentatie.

Bron; VvE Belang