Het nieuwe energielabel zal gemiddeld €190 gaan kosten. Dat is 25 keer zo duur als het huidige label, maar biedt daarvoor nauwelijks iets extra. Belangrijkste verandering is dat straks een energiedeskundige naar de woning moet komen om het huis in te meten en het nieuwe label te bepalen. Daardoor ben je wel veel duurder, maar niet beter af.  Cindy van de Velde, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis: “Dat is onbegrijpelijk. Het nieuwe energielabel jaagt mensen alleen op kosten en biedt geen extra perspectief voor het verduurzamen van je huis.” Uit de onlangs gehouden internetconsultatie blijkt echter dat de minister, ondanks kritiek uit de Kamer, ongewijzigd vasthoudt aan haar plannen om het nieuwe label in te voeren.

Energielabel staat los van klimaatakkoord

Het klimaatakkoord biedt een heel pakket aan maatregelen die huiseigenaren moet aanzetten om hun woning te isoleren zodat straks een hele wijk van het aardgas af kan. Voor veel mensen betekent dit dat ze met hoge kosten en veel gedoe te maken krijgen. De kosten van het nieuwe energielabel komen daar bovenop.

Wijkaanpak en isolatiestandaard moeten richting geven

De isolatiestandaard en de wijkaanpak worden belangrijk voor de verduurzamingsstappen die huiseigenaren moeten nemen. Voor verschillende woningtypes wordt een isolatiestandaard ontwikkeld die aangeeft tot welk niveau het huis moet worden geïsoleerd om van het aardgas af te kunnen. Deze zomer worden de eerste contouren hiervan bekend.

Energielabel indicatie van (on)zuinigheid

Bij verkoop van de woning moet de eigenaar een geldig energielabel kunnen overleggen. Het label moet de koper bewust maken van de energie(on)zuinigheid van een nieuwe woning en helpen bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Bron: Vereniging eigen Huis

https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2020/06/16/05/00/energielabel-wordt-duur-regel-het-daarom-nu#/