De Voorse VvE Beheer SKW Gecertificeerd

Vanaf 4 juni 2018 mag Chantal de Vries van De Voorse VvE Beheer zich een SKW gecertificeerde beheerder noemen.

Productcertificaat Beheerders van Vereniging van Eigenaars
In Nederland zijn er op dit moment circa 124.000 Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). De gemiddelde omvang van een VvE is vijf appartementen wat betekent dat er momenteel 620.000 appartementen in VvE’s zijn ondergebracht.

Vaak hebben de leden van een VvE geen behoefte aan het zelf besturen van hun vereniging. Dan wordt het dagelijks beheer van de VvE uitbesteed aan een beheerder. Maar hoe weet een VvE dat de beheerder kennis van zaken heeft? Hiervoor hebben belanghebbende partijen als:

VvE Belang;
VGM NL: brancheorganisatie van professionele beheerders van Verenigingen van Eigenaars;
Aedes vereniging van woningcorporaties.
het ‘Productcertificaat voor Beheerders van Verenigingen van Eigenaars’ ontwikkeld.

De eisen en normen zijn vastgelegd in de Nationale beoordelingsrichtlijn 5016. Een beheerder, die na toetsing door SKW aan de eisen voldoet, ontvangt het certificaat. En sinds 4 juni 2018 mag De Voorse VvE Beheer zich gecertificeerd.

Om dit wat meer kenbaar te maken staat er een leuk artikel in het Voorschotense en Leids Nieuwsblad. Om dit stukje te lezen verwijzen wij u naar de volgende links:
https://en.calameo.com/read/0044403691a549056799a (zie pagina 14)
https://en.calameo.com/read/004440369c1b254377dbb (zie pagina 19)

Indien u vragen heeft n.a.v. het behalen van het certificaat, het krantenartikel of over de mogelijkheid tot het beheer van uw VvE neemt u dan contact op met Chantal de Vries van De Voorse VvE Beheervia 070-217 0548 of 06-1746 0724.