VvE rechtspraak en klare taal

Kenmerkend voor het in eigendom hebben van een appartementsrecht is dat voorschotbijdragen betaald moeten worden. De meeste eigenaars van appartementsrechten zijn hiervan op de hoogte. Niet altijd is echter duidelijk, waarom dit zo is.

Het appartementsrecht wordt doorgaans als complex ervaren. Vonnissen van de (kanton)rechters worden noodzakelijkerwijs ook vaak in juridische complexe taal gewezen. Met als gevolg dat dit voor sommige eigenaars, vooral wanneer zij niet in rechte worden bijgestaan, gevolgen kan hebben.

Onlangs heeft de kantonrechter in Utrecht, in een procedure waarbij ons kantoor de VvE bijstond, een vonnis gewezen in ‘klare taal’. Vermoedelijk als onderdeel van de vele initiatieven binnen de Rechtspraak voor begrijpelijke uitspraken, zie bijvoorbeeld het artikel genaamd: ‘De uitspraak 2.0: de rechtspraak en klare taal’ van de Raad voor de rechtspraak.

In het vonnis wordt een kort betoog gehouden over het appartementsrecht. Wat is een appartementsrecht? Wat doet de VvE? Hoe word ik lid van de VvE? En tenslotte, waarom moet een eigenaar voorschotbijdragen betalen?

Dit recente vonnis is vergeleken met eerdere vonnissen in (incasso-)procedures, gelet op de formulering, opmerkelijk. Deze wijze van rechtspraak kunnen eigenaars als helder en daardoor als begrijpelijk ervaren. Voor sommige eigenaars zal hierdoor het complexe appartementsrecht beter te begrijpen zijn. 

Bron: Rijssenbeek Advocaten