De notulen, een veelbesproken onderwerp binnen VvE’s

Binnen de VvE’s wil nog wel eens discussie ontstaan met betrekking tot de inhoud van de notulen en verzoeken van leden om de concepttekst van de notulen te wijzigen of aan te passen. Het gaat er bij het vaststellen van de notulen immers om dat de leden van de VvE zich kunnen verenigen met de inhoud van de notulen, alsmede dat de niet-aanwezigen zich een goed beeld kunnen vormen van de besluitvorming.

Eveneens werd ingegaan op het standpunt dat het vaststellen van de notulen gekwalificeerd kan worden als een besluit van de vergadering van eigenaars. Echter, op basis van de literatuur en jurisprudentie concludeerden we dat een dergelijk besluit niet voor vernietiging in aanmerking komt. Immers, een dergelijk besluit is een zogeheten besluit zonder rechtsgevolg. Voor de vernietiging van een besluit op basis van artikel 5:130 BW dient het betreffende besluit rechtsgevolg te hebben.

Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam in een (nog) niet-gepubliceerde uitspraak bovenstaand standpunt bevestigd. Hierbij is overwogen dat de vaststelling weliswaar als een besluit dient te worden gekwalificeerd, maar dat dit besluit geen rechtsgevolg heeft. Het besluit komt hierdoor niet voor vernietiging in aanmerking. De rechter geeft aan dat de notulen slechts een vastlegging zijn van hetgeen in een eerdere vergadering is besproken en besloten. Instemming met de notulen wil dus alleen maar zeggen dat op een juiste manier is weergegeven wat in de vergadering is besproken.

Kortom, het is dus niet mogelijk voor een lid van de VvE om een besluit tot vaststelling van de notulen met succes ter vernietiging aan de kantonrechter voor te leggen.

Bron: Rijssenbeek Advocaten