Bankrekening openen lastig voor VvE

Het wordt vooral voor grotere verenigingen van eigenaren (VvE) steeds lastiger om voldoende banken bereid te vinden om daar het geld voor de verplichte meerjarenonderhoudsbegroting te stallen.

VvE kan geld moeilijker kwijt
Arthur Goes, zelfstandig business developer in de financiële dienstverlening, spreekt op LinkedIn zijn zorg uit over het feit dat steeds meer banken hun dienstverlening richting VvE’s aan banden leggen omdat ze deze dienstverlening ‘commercieel niet meer aantrekkelijk genoeg’ vinden. ‘Van Lanschot wil alleen nog maar VvE’s die ook beleggen, maar dat van hun leden in 99,9 procent van de gevallen niet mogen en Rabo wil alleen een spaarrekening openen als de dagelijkse rekening ook bij de Rabo wordt onder gebracht en Triodos is ook gestopt, maar houdt nog wel de bestaande rekeningen aan. Het wordt langzaam onmogelijk voor een grotere VvE om aan de verplichtingen uit het model reglement te voldoen.’

Goes wijst erop dat VvE’s verplicht zijn een reserve te vormen voor groot onderhoud en dat hierbij vaak is bepaald dat deze reserves op aparte spaarrekening moeten worden aangehouden. ‘Per bankvergunning geldt er een limiet voor het Depositiegarantiefonds. Daardoor ontstaat de noodzaak geld te spreiden over meerdere banken, maar er zijn er steeds minder die de VvE van dienst willen zijn’.

Middelen spreiden
Vastgoedbeheerder Newomij bevestigt het beeld dat Goes schets. ‘Banken zijn inderdaad niet erg geïnteresseerd in een VvE als klant, of dat nu gaat om een rekening courant of om het plaatsen van spaargelden’, stelt woordvoerder Mireille Thakoersingh. ‘Vooral VvE’s die proberen hun middelen te spreiden hebben nog nauwelijks keuze, bij de grootste banken gaat de deur daarvoor met moeite open.’

Newomij werkt met drie banken waar een VvE bij terecht kan en heeft op de achtergrond nog drie andere banken die daarvoor in aanmerking komen. ‘Dat betekent ten aanzien van het deposito garantie stelsel dat een VvE met meer dan 600.000 euro aan middelen die waarschijnlijk niet ‘veilig’ kunnen plaatsen. De VvE’s die wij beheren kiezen niet voor andere beleggingsopties, de ‘veiligheid’ die banken bieden is voor een VvE erg belangrijk. De ervaring van ons bij VvE’s waar dit speelt is dat men zich bij de situatie neerlegt. De banken bepalen en er zijn weinig tot geen alternatieven voorhanden.’

‘Risico kleiner’
Ze vervolgt: ‘Hierbij kan opgemerkt worden dat maar een beperkt aantal VvE’s met dit knelpunt geconfronteerd worden, veel VvE’s zijn gering van omvang en beschikken derhalve niet over veel spaarmiddelen. Ook worden de middelen van grotere VvE’s veelal op een middellange termijn al aangesproken waardoor het risico afneemt.’ 

Bron: Appartement en Eigenaar